• ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
  ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ
  ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
 • Заедно успяваме
  ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
  Заедно успяваме
 • Бъдещето е в нашите ръце!
 • Мартенски благотворителен базар 2021
 • Заедно успяваме
  ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
  Заедно успяваме
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

 

       През 1844 г. е открито първото класно училище в град Велико Търново. Терминът „класно училище“ включва в себе си прогимназиалните класове. Въпреки амбициите на търновци, до Освобождението училището остава четирикласно, тъй като Априловската гимназия в Габрово и Пълното богословско училище в Петропавловския манастир запълват нуждите от по-горна степен на образование.

             През 1870 г. ефорията в Букурещ провъзгласява училището за гимназия, но пълна гимназия то става едва през учебната 1885/1886 г. Издръжката на подобно учебно заведение обаче се оказва непосилна за епитропията и тя прави непрекъснати опити за неговото одържавяване. Постига го през 1888/1889 г.

            До 1909 г. учебните занятия се водят в 7 до 10 частни къщи, които са неудобни и нехигиенични. През същата година с общински средства бива завършено ново здание. В него се настанява мъжката гимнзаия „Св. Кирил“, отделена според изискванията на тогавашния Закон за народното просвещение. Основните класове на гимназията съвместно ОУ „Мариола и Стефан Белчеви“ се обособяват като Първа смесена прогимназия.

           Своя самостоятелен живот прогимназията започва настанена разпокъсано в различни сгради, без инвентар, без помагала. След силното земетресение от 1913 г. част от класовете, останали без подслон, са настанени в сградата на Етем-Беевия конак. Загубите за училището са твърде големи-ценни учебни пособия от кабинетите по физика, химия и други, също и училищната посуда е унищожена. В руините е затрупана и счупена голяма черна мраморна плоча, на която са били изписани имената на дарителите- Михаил Кефалов, Козма Тричков и Силвестър Пенов. Едва през 1931 г. сградата е възстановена и в нея започват редовни учебни занятия.

          През 1943 г. с предписание на Министерството на народното просвещение под номер 13 378 от 22 октомври в зданието на ул. „М. Кефалов“ се настанява и Първа Търновска смесена гимназия.

         Новата 1952 г. носи и нови повеи в структурата на образованието. Появява се Пълно средно смесено училище „Кирил и Методий“. Този конгломерат включва в себе си Първа прогимназия „Мариола и Стефан Белчеви“, НУ „Метрополит Панарет“, НУ „Н. Михайловски“ и Мъжка гимназия „Св. Кирил“.

         1957 г. разделя Пълно средно смесено училище „Кирил и Методий“ на ОУ „Христо Ботев“ и Първа гимназия „Кирил и Методий“. Основното училище получава официално името си през 1958 г. с Указ на Президиума на Народното събрание.
          През 1971/1972 г. ОУ „Христо Ботев“ се обединява с НУ „Васил Левски“.

          През 1975/1976 г. ОУ „Христо Ботев“ и Първа гимназия образуват Първа политехническа гимназия „Кирил и Миетодий“, по-късно ЕСПУ „Кирил и Методий“.

          Учебната 1990/1991 г. Основно училище „Христо Ботев“ започва като самостоятелно учебно звено.

         С гордост можем да обявим, че училището има вековна традиция, а като Основно училище е от 1957 г.

     

 

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ

НовиниВдъхновяващо посещение на ученици от ХА клас на ПХГ „Св.св. Кирил и Методий“ - в училище

Вдъхновяващо посещение на ученици от ХА клас на ПХГ „Св.св. Кирил и Методий“ - в училище Днес, в училище, в рамките на кампанията за популяризиране на четенето „Четем заедно“, ученици от ХА клас на ПХГ „Св.св. Кирил и Методий“, водени от преподавателя по български език и литература г-жа Таня Мишева , направиха необикновено посещение на учениците от VI клас, което остави дълбоко впечатление върху тях. Тази инициатива не само насърчава любовта към книгите, но и подчертава важността на четенето в развитието на учениците. Срещата протече в четене и обсъждане на литературни произведения. Гимназистите водени от г-жа Мишева , се потопиха в морето от думи и идеи, които само литературата може да предложи. Шестокласниците с интерес обсъждаха текстовете и споделяха своите впечатления. Ентусиазмът им беше заразителен, а анализът, който те правеха, отразяваше не само техните лични възгледи, но и техния интелектуален растеж. След като събитието приключи, учениците споделиха, че това е едно от интересните им преживявания в училище и се надяват подобни инициативи да продължат и в бъдеще. Събитието не само усили ролята на литературата, но също така създаде вълнение и интерес сред учениците към четенето. Това беше не просто събитие, а вдъхновяващо пътуване през света на литературата, което остави дълготрайни следи в сърцата и умовете на всички участници.

Научи повече

Проекти

„НАШЕТО ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ – ОБУЧЕНИЕ, СПОРТ И ОТДИХ НА ОТКРИТО“

„НАШЕТО ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ – ОБУЧЕНИЕ, СПОРТ И ОТДИХ НА ОТКРИТО“

„Нашето зелено училище – обучение, спорт и отдих на открито” е проект за приобщаване на учениците към идеята за отговорно отношение и опазване на природните богатства на страната ни чрез провеждане на интерактивни уроци и практически дейности, за формиране на екологична култура, съзнание и поведение у младите хора, за разширяване и повишаване на теоретичното и практическото равнище на знанията на учениците по въпросите, свързани с опазването на околната среда

Научи повече
НП "Иновации в действие"

НП "Иновации в действие"

Национална програма Иновации в действие дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от училища-партньори от цялата страна. Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

Научи повече