• ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
  ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ
  ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
 • Заедно успяваме
  ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
  Заедно успяваме
 • Бъдещето е в нашите ръце!
 • Мартенски благотворителен базар 2021
 • Заедно успяваме
  ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
  Заедно успяваме
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

 

       През 1844 г. е открито първото класно училище в град Велико Търново. Терминът „класно училище“ включва в себе си прогимназиалните класове. Въпреки амбициите на търновци, до Освобождението училището остава четирикласно, тъй като Априловската гимназия в Габрово и Пълното богословско училище в Петропавловския манастир запълват нуждите от по-горна степен на образование.

             През 1870 г. ефорията в Букурещ провъзгласява училището за гимназия, но пълна гимназия то става едва през учебната 1885/1886 г. Издръжката на подобно учебно заведение обаче се оказва непосилна за епитропията и тя прави непрекъснати опити за неговото одържавяване. Постига го през 1888/1889 г.

            До 1909 г. учебните занятия се водят в 7 до 10 частни къщи, които са неудобни и нехигиенични. През същата година с общински средства бива завършено ново здание. В него се настанява мъжката гимнзаия „Св. Кирил“, отделена според изискванията на тогавашния Закон за народното просвещение. Основните класове на гимназията съвместно ОУ „Мариола и Стефан Белчеви“ се обособяват като Първа смесена прогимназия.

           Своя самостоятелен живот прогимназията започва настанена разпокъсано в различни сгради, без инвентар, без помагала. След силното земетресение от 1913 г. част от класовете, останали без подслон, са настанени в сградата на Етем-Беевия конак. Загубите за училището са твърде големи-ценни учебни пособия от кабинетите по физика, химия и други, също и училищната посуда е унищожена. В руините е затрупана и счупена голяма черна мраморна плоча, на която са били изписани имената на дарителите- Михаил Кефалов, Козма Тричков и Силвестър Пенов. Едва през 1931 г. сградата е възстановена и в нея започват редовни учебни занятия.

          През 1943 г. с предписание на Министерството на народното просвещение под номер 13 378 от 22 октомври в зданието на ул. „М. Кефалов“ се настанява и Първа Търновска смесена гимназия.

         Новата 1952 г. носи и нови повеи в структурата на образованието. Появява се Пълно средно смесено училище „Кирил и Методий“. Този конгломерат включва в себе си Първа прогимназия „Мариола и Стефан Белчеви“, НУ „Метрополит Панарет“, НУ „Н. Михайловски“ и Мъжка гимназия „Св. Кирил“.

         1957 г. разделя Пълно средно смесено училище „Кирил и Методий“ на ОУ „Христо Ботев“ и Първа гимназия „Кирил и Методий“. Основното училище получава официално името си през 1958 г. с Указ на Президиума на Народното събрание.
          През 1971/1972 г. ОУ „Христо Ботев“ се обединява с НУ „Васил Левски“.

          През 1975/1976 г. ОУ „Христо Ботев“ и Първа гимназия образуват Първа политехническа гимназия „Кирил и Миетодий“, по-късно ЕСПУ „Кирил и Методий“.

          Учебната 1990/1991 г. Основно училище „Христо Ботев“ започва като самостоятелно учебно звено.

         С гордост можем да обявим, че училището има вековна традиция, а като Основно училище е от 1957 г.

     

 

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ

НовиниПрофесия рехабилитатор

На 25.04.2023 г., в учебния кабинет по „Терапия и рехабилитация “ на ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“ град Велико Търново, учениците от 7-ми клас имаха възможност да се запознаят с една много интересна професия - професията на рехабилитатора. Срещата беше организирана като част от програмата за ориентиране в професионалното образование на учениците. Рехабилитаторите, които ги посрещнаха, бяха г-жа Силвия Петрова и г-жа Анелия Козлева, имащи богат опит в работата с пациенти с различни заболявания. Г-жа Петрова разказа увлекателно за своята професия и каква е ролята й в процеса на лечение на пациентите. Учениците бяха много впечатлени от това, че тази професия не само изисква медицински знания, но и голямо чувство за емпатия и разбиране на нуждите на пациентите. Г-жа Козлева показа на учениците как се извършват някои от техните задължения, като им демонстрира различни техники за физическа рехабилитация и масаж. Учениците имаха възможност да задават въпроси и да се запознаят с различни инструменти, използвани в работата на рехабилитатора. В края на срещата г-жа Силвия Петрова направи малка дискусия с учениците за това каква е важността на здравето и защо е важно да имат здравословен начин на живот. Тази среща беше много полезна за учениците от 7-ми клас, тъй като им даде представа за професията на рехабилитатора и какво представлява работата на тези специалисти. Г-жа Козлева сподели, че това е много интересна и отговорна професия, която може да донесе удовлетворение и кариерен напредък в бъдеще. Рехабилитаторите играят важна роля в здравеопазването и благосъстоянието на пациентите, което прави тази професия много почитана и благородна. Срещата беше идеален начин да се разшири хоризонта на учениците от ОУ „Христо Ботев“ гр. Велико Търново и да им се покаже, че има много възможности за кариерно развитие в различни сфери на образованието и науката. Организаторите на срещата се надяват, че това ще насърчи учениците да проявят повече интерес и да се ангажират с образованието и кариерното си развитие, че това ще им помогне да вземат по-информирани решения за своето бъдеще и да разберат какви възможности имат в областта на професионалното образование и кариерното развитие. На 27.04.2023 г., ден след срещата, учениците от 7-ми клас се включиха в образователна викторина по темата за рехабилитацията и професията на рехабилитатора. Тази викторина беше част от образователната програма на училището и имаше за цел да помогне на учениците да укрепят и задълбочат знанията си по темата. Учениците се разделиха на групи и отговаряха на въпроси свързани с професията на рехабилитатора, методите на рехабилитация и научните изследвания в областта на медицината. Състезанието беше много интересно и вълнуващо, а участниците имаха възможност да демонстрират знанията си и да се забавляват едновременно. По време на викторината, рехабилитаторите допълнително разказаха за своите опити и успешни случаи, за да вдъхновят учениците да се ангажират с представената професия. Те също така споделиха с учениците какъв тип умения и квалификации са необходими, за да се започне кариера като рехабилитатор. В края на състезанието, победителите бяха наградени с малки подаръци, а учениците бяха изключително възхитени и благодарни за възможността да научат повече за професията на рехабилитатора. Това събитие беше още една добра възможност за учениците да разширят знанията си, да се вдъхновят да изследват възможностите за кариерно развитие в тази област и да се подготвят за бъдещето.

Научи повече

Проекти

„НАШЕТО ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ – ОБУЧЕНИЕ, СПОРТ И ОТДИХ НА ОТКРИТО“

„НАШЕТО ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ – ОБУЧЕНИЕ, СПОРТ И ОТДИХ НА ОТКРИТО“

„Нашето зелено училище – обучение, спорт и отдих на открито” е проект за приобщаване на учениците към идеята за отговорно отношение и опазване на природните богатства на страната ни чрез провеждане на интерактивни уроци и практически дейности, за формиране на екологична култура, съзнание и поведение у младите хора, за разширяване и повишаване на теоретичното и практическото равнище на знанията на учениците по въпросите, свързани с опазването на околната среда

Научи повече
НП "Иновации в действие"

НП "Иновации в действие"

Национална програма Иновации в действие дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от училища-партньори от цялата страна. Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

Научи повече