История

              През 1844 г. е открито първото класно училище в град Велико Търново. Терминът „класно училище“ включва в себе си прогимназиалните класове. Въпреки амбициите на търновци, до Освобождението училището остава четирикласно, тъй като Априловската гимназия в Габрово и Пълното богословско училище в Петропавловския манастир запълват нуждите от по-горна степен на образование.

             През 1870 г. ефорията в Букурещ провъзгласява училището за гимназия, но пълна гимназия то става едва през учебната 1885/1886 г. Издръжката на подобно учебно заведение обаче се оказва непосилна за епитропията и тя прави непрекъснати опити за неговото одържавяване. Постига го през 1888/1889 г.

            До 1909 г. учебните занятия се водят в 7 до 10 частни къщи, които са неудобни и нехигиенични. През същата година с общински средства бива завършено ново здание. В него се настанява мъжката гимнзаия „Св. Кирил“, отделена според изискванията на тогавашния Закон за народното просвещение. Основните класове на гимназията съвместно ОУ „Мариола и Стефан Белчеви“ се обособяват като Първа смесена прогимназия.

           Своя самостоятелен живот прогимназията започва настанена разпокъсано в различни сгради, без инвентар, без помагала. След силното земетресение от 1913 г. част от класовете, останали без подслон, са настанени в сградата на Етем-Беевия конак. Загубите за училището са твърде големи-ценни учебни пособия от кабинетите по физика, химия и други, също и училищната посуда е унищожена. В руините е затрупана и счупена голяма черна мраморна плоча, на която са били изписани имената на дарителите- Михаил Кефалов, Козма Тричков и Силвестър Пенов. Едва през 1931 г. сградата е възстановена и в нея започват редовни учебни занятия.

          През 1943 г. с предписание на Министерството на народното просвещение под номер 13 378 от 22 октомври в зданието на ул. „М. Кефалов“ се настанява и Първа Търновска смесена гимназия.

         Новата 1952 г. носи и нови повеи в структурата на образованието. Появява се Пълно средно смесено училище „Кирил и Методий“. Този конгломерат включва в себе си Първа прогимназия „Мариола и Стефан Белчеви“, НУ „Метрополит Панарет“, НУ „Н. Михайловски“ и Мъжка гимназия „Св. Кирил“.

         1957 г. разделя Пълно средно смесено училище „Кирил и Методий“ на ОУ „Христо Ботев“ и Първа гимназия „Кирил и Методий“. Основното училище получава официално името си през 1958 г. с Указ на Президиума на Народното събрание.
          През 1971/1972 г. ОУ „Христо Ботев“ се обединява с НУ „Васил Левски“.

          През 1975/1976 г. ОУ „Христо Ботев“ и Първа гимназия образуват Първа политехническа гимназия „Кирил и Миетодий“, по-късно ЕСПУ „Кирил и Методий“.

          Учебната 1990/1991 г. Основно училище „Христо Ботев“ започва като самостоятелно учебно звено.

      С гордост можем да обявим, че училището има вековна традиция, а като Основно училище е от 1957 г.