Програма за междуучилищно събитие по ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Програма за междуучилищно събитие по ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Програма за междуучилищно събитие по ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

   На 28.06.2022 г. ОУ "Христо Ботев" - Велико  Търново ще бъде домакин на междуучилищно събитие по ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“.
    Организирани са различни междуучилищни дейности, целящи популяризиране постиженията на ученици от различни училища, участващи в групи за допълнително обучение  по проекта. Ще участват ученици от нашето училище и още 9 училища от Община Велико Търново.     Програмата може да видите и в раздел "Проекти".

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ

ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

Място на провеждане: Основно училище „Христо Ботев“ – Велико Търново

Дата и начален час на провеждане: 28.06.2022 година

9:00 - 9:10 ч. Откриване на събитието и запознаване с междуучилищните дейности;

9:10 - 11:10 ч. Провеждане на междуучилищни дейности;

11:10 - 11:20 ч. Представяне на резултатите от междуучилищните дейности и закриване на събитието.

 

Времетраене (начало и край на дейността)

Форма (дебат, викторина, фестивал, театрална постановка или др. подходяща)

Тема на междуучилищната дейност

Максимален брой на участниците

 

 1.  

9.10-9.30 ч.

Състезание

Вълшебният свят на думите

 БЕЛ I - IV клас

 

16

 1.  

9.30-9.50 ч.

Състезание

Непослушното изречение

 БЕЛ I - IV клас

 

16

 1.  

9.50-10.10 ч.

Състезание

Езиков пъзел

 БЕЛ I - IV клас

 

16

 1.  

10.10-10.30 ч.

Състезание

„Математиката лесна и интересна“

Математика I - IV клас

 

14

 

 1.  

10.30-10.50 ч.

Игра

Космическа математика  Математика I - IV клас

 

14

 1.  

10.50-11.10 ч.

Игра

Който реши, той ще продължи  Математика I - IV клас

 

14

 1.  

9.10-9.30 ч.

Състезание

Отгатни и продължи – БЕЛ V- X клас

18

 1.  

9.30-9.50 ч.

Състезание

В търсене на съкровища от думи – БЕЛ V-X клас

 

18

 1.  

9.50-10.10 ч.

Състезание

Знам и мога –

БЕЛ V-X клас

 

18

 1.  

10.10-10.30 ч.

Състезание

Математика за успех

V-X клас

 

15

 1.  

10.30-10.50 ч.

Състезание

Математика за забавление - V-X клас

 

15

 1.  

10.50-11.10 ч.

Състезание

Математика за всеки

V-X клас

 

15