Професия рехабилитатор

Професия рехабилитатор

Професия рехабилитатор

          На 25.04.2023 г., в учебния кабинет по „Терапия и рехабилитация “ на ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“  град Велико Търново, учениците  от 7-ми клас имаха възможност да се запознаят с една много интересна професия - професията на рехабилитатора. Срещата беше организирана като част от програмата за ориентиране в професионалното образование на учениците.

        Рехабилитаторите, които ги посрещнаха, бяха  г-жа Силвия Петрова и г-жа Анелия Козлева,  имащи богат опит в работата с пациенти с различни заболявания. Г-жа Петрова разказа увлекателно  за своята професия и каква е ролята й в процеса на лечение на пациентите. Учениците бяха много впечатлени от това, че тази професия не само изисква медицински знания, но и голямо чувство за емпатия и разбиране на нуждите на пациентите.

        Г-жа Козлева показа на учениците  как се извършват някои от техните задължения, като им демонстрира различни техники за физическа рехабилитация и масаж. Учениците имаха възможност да задават въпроси и да се запознаят с различни инструменти, използвани в работата на рехабилитатора.

      В края на срещата г-жа Силвия Петрова направи малка дискусия с учениците за това каква е важността на здравето и защо е важно да имат здравословен начин на живот.

Тази среща беше много полезна за учениците от 7-ми клас, тъй като им даде представа за професията на рехабилитатора и какво представлява работата на тези специалисти.

         Г-жа Козлева сподели, че това е много интересна и отговорна професия, която може да  донесе удовлетворение и кариерен напредък в бъдеще. Рехабилитаторите играят важна роля в здравеопазването и благосъстоянието на пациентите, което прави тази професия много почитана и благородна.

       Срещата беше идеален начин да се разшири хоризонта на учениците от ОУ „Христо Ботев“ гр. Велико Търново и да им се покаже, че има много възможности за кариерно развитие в различни сфери на образованието и науката. Организаторите на срещата се надяват, че това ще насърчи учениците да проявят повече интерес и да се ангажират с образованието и кариерното си развитие, че това ще им помогне да вземат по-информирани решения за своето бъдеще и да разберат какви възможности имат в областта на професионалното образование и кариерното развитие.

      На 27.04.2023 г., ден след срещата, учениците от 7-ми клас се включиха в образователна викторина по темата за рехабилитацията и професията на рехабилитатора. Тази викторина беше част от образователната програма на училището и имаше за цел да помогне на учениците да укрепят и задълбочат знанията си по темата.

Учениците се разделиха на групи и отговаряха на въпроси свързани с професията на рехабилитатора, методите на рехабилитация и научните изследвания в областта на медицината. Състезанието беше много интересно и вълнуващо, а участниците имаха възможност да демонстрират знанията си и да се забавляват едновременно.

     По време на викторината, рехабилитаторите допълнително разказаха за своите опити и успешни случаи, за да вдъхновят учениците да се ангажират с представената професия. Те също така споделиха с учениците какъв тип умения и квалификации са необходими, за да се започне кариера като рехабилитатор.

В края на състезанието, победителите бяха наградени с малки подаръци, а учениците бяха изключително възхитени и благодарни за възможността да  научат повече за професията на рехабилитатора.

    Това събитие беше още една добра възможност за учениците да разширят знанията си, да се вдъхновят да изследват  възможностите за кариерно развитие в тази област и да се подготвят за бъдещето.

          На 25.04.2023 г., в учебния кабинет по „Терапия и рехабилитация “ на ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“  град Велико Търново, учениците  от 7-ми клас имаха възможност да се запознаят с една много интересна професия - професията на рехабилитатора. Срещата беше организирана като част от програмата за ориентиране в професионалното образование на учениците.

        Рехабилитаторите, които ги посрещнаха, бяха  г-жа Силвия Петрова и г-жа Анелия Козлева,  имащи богат опит в работата с пациенти с различни заболявания. Г-жа Петрова разказа увлекателно  за своята професия и каква е ролята й в процеса на лечение на пациентите. Учениците бяха много впечатлени от това, че тази професия не само изисква медицински знания, но и голямо чувство за емпатия и разбиране на нуждите на пациентите.

        Г-жа Козлева показа на учениците  как се извършват някои от техните задължения, като им демонстрира различни техники за физическа рехабилитация и масаж. Учениците имаха възможност да задават въпроси и да се запознаят с различни инструменти, използвани в работата на рехабилитатора.

      В края на срещата г-жа Силвия Петрова направи малка дискусия с учениците за това каква е важността на здравето и защо е важно да имат здравословен начин на живот.

Тази среща беше много полезна за учениците от 7-ми клас, тъй като им даде представа за професията на рехабилитатора и какво представлява работата на тези специалисти.

         Г-жа Козлева сподели, че това е много интересна и отговорна професия, която може да  донесе удовлетворение и кариерен напредък в бъдеще. Рехабилитаторите играят важна роля в здравеопазването и благосъстоянието на пациентите, което прави тази професия много почитана и благородна.

       Срещата беше идеален начин да се разшири хоризонта на учениците от ОУ „Христо Ботев“ гр. Велико Търново и да им се покаже, че има много възможности за кариерно развитие в различни сфери на образованието и науката. Организаторите на срещата се надяват, че това ще насърчи учениците да проявят повече интерес и да се ангажират с образованието и кариерното си развитие, че това ще им помогне да вземат по-информирани решения за своето бъдеще и да разберат какви възможности имат в областта на професионалното образование и кариерното развитие.

      На 27.04.2023 г., ден след срещата, учениците от 7-ми клас се включиха в образователна викторина по темата за рехабилитацията и професията на рехабилитатора. Тази викторина беше част от образователната програма на училището и имаше за цел да помогне на учениците да укрепят и задълбочат знанията си по темата.

Учениците се разделиха на групи и отговаряха на въпроси свързани с професията на рехабилитатора, методите на рехабилитация и научните изследвания в областта на медицината. Състезанието беше много интересно и вълнуващо, а участниците имаха възможност да демонстрират знанията си и да се забавляват едновременно.

     По време на викторината, рехабилитаторите допълнително разказаха за своите опити и успешни случаи, за да вдъхновят учениците да се ангажират с представената професия. Те също така споделиха с учениците какъв тип умения и квалификации са необходими, за да се започне кариера като рехабилитатор.

В края на състезанието, победителите бяха наградени с малки подаръци, а учениците бяха изключително възхитени и благодарни за възможността да  научат повече за професията на рехабилитатора.

    Това събитие беше още една добра възможност за учениците да разширят знанията си, да се вдъхновят да изследват  възможностите за кариерно развитие в тази област и да се подготвят за бъдещето.