ИЗСЛЕДВАМЕ КВАРТАЛА – Варуша Юг

ИЗСЛЕДВАМЕ КВАРТАЛА – Варуша Юг

ИЗСЛЕДВАМЕ КВАРТАЛА – Варуша Юг

11.04.2022 г.

ИЗСЛЕДВАМЕ КВАРТАЛА – Варуша Юг

     На 11.04.2022г. на гости на ОУ „Христо Ботев“ отново бе архитект Силвия Нешкова, която заедно с учителя по рисуване Катерина Милушева, провежда поредица от срещи с учениците от 5-ти и 6-ти клас с цел въвличането им в процеса на проектиране и изграждане на подобрения в средата чрез процесите на дизайн мислене и създаване на места (placemaking).

     В първата част на посещението арх. Нешкова въведе учениците в темата за градовете. В презентацията имаше кратка виртуална разходка из квартал Варуша Юг и неговите значими сгради, една от които е сградата на ОУ „Христо Ботев“, която има 180 годишна история.

     С децата обсъждаха защо възникват и съществуват градовете и как появата на квартали и общности идва от нуждата на всеки човек да се събира и свързва с други хора. Бяха представени примери на места, които събират хората и правят града по-добро място за живеене, например паркове и места в близост до вода, площади, пешеходни и велосипедни зони, безопасни места за деца.

       Както споделиха учениците от 5-ти и 6-ти клас, най-използваното и значимо място в квартала за тях е тяхното училище и района в непосредствена близост. А от направената анкета, те споделиха, че биха искали в квартала да има парк, футболно игрище, магазин за бързо хранене, детски площадки и тихи зони, безплатен интернет, места без коли, да имат възможност да карат свободно колелета и тротинетки.

       Втората част на посещението беше практическа. Учениците имаха задача да нарисуват или напишат на карта своите идеи и мечти, свързани с подобряване на училищния двор и района около училището си. За тази задача работиха на малки групи от 2-ма или 3-ма участника. За вдъхновение им бяха представени примери на аналогични проекти, които въвличат деца в процеса на дизайн и реализация на подобрения в средата. Учениците ще имат за следваща задача да доразвият идеите си в макети и колажи.

     Инициативата е част от проекта „Отворен град“, който цели подобряване на публичните пространства и социалния живот в квартал Варуша Юг чрез въвличането на местните общности. „Отворен град“ се менажира от клуб ТАМ - пространство за културни и социални събития.