Благотворителен жест от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Благотворителен жест от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Благотворителен жест от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

13.05.2021 г.

   В месеца на духовността студенти от две специалности на Педагогическия факултет на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” - Предучилищна и начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика с чужд език (английски език) дариха материали за начален етап на училище ОУ “Христо Ботев” ,гр. Велико Търново.

Студентите от 3. курс посетили училището са: Антония Симеонова, Нурие Палоолу и  Десислава Атанасова.

Преподавател: Доц. д-р Катя Симеонова