ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Програма за междуучилищно събитие по ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

   На 28.06.2022 г. ОУ "Христо Ботев" - В. Търново ще бъде домакин на междуучилищно събитие по ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“.
    Организирани са различни междуучилищни дейности, целящи популяризиране постиженията на ученици от различни училища, участващи в групи за допълнително обучение  по проекта.