ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

ГРУПИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 и ръководителите на групите

през учебната 2020/2021 година

 

Група за допълнително обучение по

 

клас

Ръководител

 1.  

Български език и литература

І

 Йорданка Йорданова - ст. учител начален етап

 1.  

Математика

I

Йорданка Йорданова - ст. учител начален етап

 1.  

Български език и литература

II

Мариета Атанасова - ст. учител начален етап

 1.  

Математика

II

Мариета Атанасова - ст. учител начален етап

 1.  

Български език и литература

III

Нели Стефанова - ст. учител начален етап

 1.  

Математика

III

Нели Стефанова - ст. учител начален етап

 1.  

Български език и литература

IV

Мариела Христова - ст. учител начален етап

 1.  

Математика

IV

Мариела Христова - ст. учител начален етап

 1.  

Български език и литература

V и VI

Вивиана Димитрова – гл.учител, БЕЛ, ИЦ

 1.  

Български език и литература

VII

Вивиана Димитрова – гл.учител, БЕЛ, ИЦ

 1.  

Математика

VI

Костадин Наков - ст. учител математика

 1.  

Математика

VII

Пламен Якимов – ст. учител математика