Безопасен интернет

Безопасен интернет

Безопасен интернет

19.04.2022 г.

На 19.04.2022 г. учениците от ГЦОУД V-VII клас в ОУ „Христо Ботев“ – Велико Търново взеха участие в дискусия на тема „Безопасен интернет“. Заедно с г-жа Христина Станчева – председател на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Велико Търново, обсъдиха предимствата и недостатъците на използването на интернет. Учениците изгледаха с огромен интерес филма, който им бе представен, и активно го коментираха. Оказа се, че голяма част от тях не познават опасностите, които крие интернет, особено когато не знаем как правилно да го използваме. В края на срещата двете страни да си обещаят нова скорошна такава с цел да се обсъдят и други обществени проблеми.