ИЗСЛЕДВАМЕ КВАРТАЛА – Варуша Юг

ИЗСЛЕДВАМЕ КВАРТАЛА – Варуша Юг

ИЗСЛЕДВАМЕ КВАРТАЛА – Варуша Юг

10.03.2022 г.

На 10.03.2022 г. в ОУ „Христо Ботев“ град В. Търново се проведе един по –  различен урок по Изобразително изкуство в V клас.  Идеята за  инициативата е на арх. Силвия Нешкова, а съдействие при провеждането на часа оказа г-жа Катерина Милушева – учител по изобразително изкуство в училище.

          Учениците се включиха в част от инициативите на проект „Отворен град“, който цели подобряване на публичните пространства и социалния живот в квартал Варуша Юг чрез въвличането на местните жители.

           Провеждането на часа бе във връзка с проучването на публичните места в квартал Варуша Юг през погледа на децата, пребиваващи в него. Децата, учещи в ОУ „Христо Ботев“ са едни от ползвателите на публичните пространства в квартала. Като такива, те имат своя поглед, своите нужди и желания за квартала.

           Всички деца с ентусиазъм се вкючиха в  провокиран разговор за нашия град – Велико Търново чрез кратка презентация  и снимки на града, заснети с дрон. Г-жа Нешкова говори на учениците  за елементите на града – квартали, улици, сгради, площади, пешеходни алеи, река, както и за функциите и дейностите, с които се асоциират тези места.

          За да намерят местоположението на училището и дома си, децата работиха с карта на квартала. По време на беседата учениците залепяха на картата цветни листчета, отразяващи различни дейности и усещания за пространството.

          В края на часа децата попълниха анкета и нарисуваха как  си представят квартала, в който живеят.