"Капачки за бъдеще"

"Капачки за бъдеще"

"Капачки за бъдеще"

30.10.2020 г.

      Кампанията "Капачки за бъдеще" превърнаха в обща кауза учители и ученици от ОУ "Христо Ботев". Клубовете "Млад възрожденец" и "Земята и ние" правят редовни благотворителни акции, в които учениците се включват с огромен ентусиазъм. Рециклирането се приема като кауза, а  учениците са сред най - активните дарители в общината.