Обучение в електронна среда - 2021/2022 учебна година

Обучение в електронна среда - 2021/2022 учебна година

23.11.2021 г.

Във връзка с установена 14-дневна заболеваемост от COVID-19 между 250 и 500 на 100 000 население в община Велико Търново и в изпълнение на т. 4 от заповед № РД09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката, в периода 24.11.2021 г. -03.12.2021 г. включително, обучението в ОУ „Христо Ботев“ – Велико Търново ще се осъществява по график за ротация, както следва:

24.11. – 26.11.2021 г. включително

Паралелки в ОРЕС

(дистанционно обучение)

Паралелки в присъствено обучение

VIа, VIIа

Vа

 

29.11. – 03.12.2021 г. включително

Паралелки в ОРЕС

(дистанционно обучение)

Паралелки в присъствено обучение

Vа

VIа, VIIа

VIа, VIIа

Vа