НП "Иновации в действие"

НП "Иновации в действие"

НП "Иновации в действие"

       Национална програма Иновации в действие дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от  училища-партньори от цялата страна.

       Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

      На 21-23.06.2021 г. ОУ „Васил Априлов“, гр. Варна  бе домакин на среща за обмяна на добри практики по НП „Иновации в действие”. Гостуваха учители и ученици от училищата партньори по проекта: ОУ „Христо Ботев“, гр. Велико Търново и ОУ „Патриарх Евтимий“, гр. Велико Търново

    

         Дейностите по програмата включват:

 

      Обмен на иновационни практики  – споделяне на опит на място между училищата – от 21.06. - 23.06.2021 г. Уастниците  демонстрираха добри педагогически практики и иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението. На ползотворната за всички участници среща бяха обсъдени теми и методи от иновативната програма, както и идеи за развитието на иновативния процес в  училищата партньори.

       На срещата  всички имаха възможност да наблюдават открит урок по Екология с ученици от VI клас и презентация, чрез която се запознаха със същностна на иновацията в училището. В активна позиция по отношение на учебния процес навсякъде бе поставен ученикът – изследовател, учен или творец. Акцентирано бе върху необходимостта от развиването на умения и компетентности в училище, а не само трупането на знания и целта на новите иновативни методи е точно такава – да се стимулира интелектуалното развитие на учениците, да се изградят основите на логическото им и творческо мислене.

       С много настроение участниците партньори по програмата се включиха в инициативата „Засади дърво“ в двора на ОУ „Васил Априлов“, гр. Варна.

     Програмата продължи с  посещение на Технически университет,  гр. Варна и участие в  среща с ръководството  на катедра „Екология и опазване на околната среда“. Участниците споделиха мнения свързани с екологичните проблеми. Домакините от университета  показаха лабораториите и работната среда, в която се обучават   студентите.

       Осъществена бе и разходка в Екопарк Варна.

       Дните на посещението в гр. Варна изтекоха бързо, но е затвърдено едно успешно сътрудничество, реализирано чрез НП „Иновации в действие“.