Глобални дни на действие

Глобални дни на действие

Глобални дни на действие

ОУ „Христо Ботев“ като част от мрежата на международната програма „Екоучилища“ се включва в кампанията Глобални дни на действие, чиято основна цел тази година е намаляване на замърсяването на околната среда. Кампанията е организирана от Фондацията за екологично образование и Българско Движение „Син флаг“ и ще се проведе от 18.04. до 28.04. Тя демонстрира как индивидуалните действия, независимо колко малки изглеждат, могат да доведат до впечатляваща положителна промяна. Глобалните дни на действие през 2023 г. са свързани с 5-те R – Refuse, Reduce, Reuse, Recycle and Repurpose, които на български означават Отказ, Намаляване, Повторна употреба, Рециклиране и Повторно предназначение. В продължение на 10 дни учениците и учителите от нашето училище ще участват в редица инициативи с цел да намалим замърсяването и да консумираме по-отговорно. Планираните от нас дейности ще бъдат осъществени с всички възрастови групи.

Ден без месо, Ден без пластмаса, Ден за размяна на книги и играчки, почиствания на класните стаи, училищния двор и прилежащите градинки са само част от дейностите, които Екокомитетът единодушно гласува. Инициативите продължават и извън класната стая, където в Деня на Земята „осиновеният“ от нас „плаж“ на река Янтра чака своето поредно посещение с цел почистване и облагородяване. Друга инициатива, свързана с празника на нашата планета, е засаждането на дръвчета в района пред училището. Децата от I-IV и V-VII клас ще засядат свое дръвче, ще им дадат имена и ще се грижат за тях.

Като за финал на Глобалните дните на действие 2023 ще бъде открита изложба с изделия от отпадъчни материали, чиято цел е да покажем как част от нашите отпадъци могат да се превърнат в страхотни предмети, които да красят коридорите на родното училище.