ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ

ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ

ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ

ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

през учебната 2020/2021 година

 

Група

Наименование на дейността

 

Ръководител

1

Клуб „Творя и уча с компютър

Костадин Наков – ст. учител ИТ

 

2

Клуб „Земята и ние“

Габриела Николова, учител ГЦОУД, ГИ

 

3

Клуб „Млад актьор“

Вивиана Димитрова, главен учител, БЕЛ, ИЦ

 

4

Клуб „Млади възрожденци“

Росица Казакова,

учител ГЦОУД

 

5

Клуб „Футбол“

Ивайло Трухчев – учител по ФВС