Патронен празник

Патронен празник

Патронен празник

06.01.2021 г.

 

         Независимо от наложителната в цялата страна дистанционна форма на обучение в ОУ „Христо Ботев“ бе създадена организация за традиционното провеждане на разнообразни инициативи, посветени на училищния патрон – българският поет, публицист и революционер Христо Ботев.
           На 6-ти януари 2021 г. учениците от начален етап отбелязваха  173-тата годишнина от рождението на поета революционер Христо Ботев. 
           В знак на почит, бяха организирани литературни четения на откъси от Ботеви творби по класове. Представена бе презентация за живота и творчеството на великия поет. 
            Учениците с ентусиазъм и голям интерес изпълняваха  творчески задачи, в които изразиха отношението си към великия революционер.
           Програмата по случай патронния празник на училището ще завърши с изложба на рисунки на учениците от ГЦДО / I - IV клас / на тема „Ботев през моите очи“.  
            Педагогическият екип поднесе венец и цветя  на паметника на националния герой в центъра на гр. Велико Търново.