Резултати от избора на обществен съвет към ОУ "Христо Ботев"

Резултати от избора на обществен съвет към ОУ "Христо Ботев"

Поименен състав на Обществения съвет към ОУ "Христо Ботев"  - Велико Търново с мандат - 17.12.2019 г. - 16.12.2022 г.

І. Основни членове на Обществения съвет:

1.  Недко Тодоров Цанев - общественик,  председател

2.  Христина Ангелова Станчева - представител на Община Велико Търново

3.  Сениха Шабанова Юсеинова

 4.  Катя Николаева Алиева

  5.  Кемрин Ердинч Рахми

  ІІ. Резервни членове на Обществения съвет:

   1. Мирям Илиязова Ахмедова