Клуб "Млади възрожденци"

Клуб "Млади възрожденци"

Клуб "Млади възрожденци"

Ученици от клуб „Млади възрожденци“ взеха участие в честването на 125 години от построяването на новата сграда на училище „Христо Ботев“ в с. Ветринци. Те изнесоха рецитал под надслов „На Ботев потомци сме“, а кметът на селото им благодари и им поднесе поздравителен адрес. На събитието бяха наградени и участниците от конкурса „Моето училище“, в който ученички от 5. клас взеха призови места.