ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ЧАСТ ОТ СВЕТОВНАТА МРЕЖА НА ЕКОУЧИЛИЩАТА

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ЧАСТ ОТ СВЕТОВНАТА МРЕЖА НА ЕКОУЧИЛИЩАТА

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ЧАСТ ОТ СВЕТОВНАТА МРЕЖА НА ЕКОУЧИЛИЩАТА

 В края на учебната 2022/2023 година ОУ "Христо Ботев" – Велико Търново беше удостоено със ЗЕЛЕНИЯ ФЛАГ – престижната световна награда и най-висшето отличие за забележителни екологични постижения. С него бяхме отличени за множеството проведени екологични дейности, включването ни в различни инициативи и кампании, проведените разнообразни уроци и занимания по интереси, успешно и пълноценно изпълнените стъпки от Методологията на Програма „Екоучилища“.
     Международната програма “Екоучилища” се инициира и ръководи от неправителствени организации, членове на Фондацията за екологично образование. Програмата стартира през 1994 година в отговор на предизвикателството за обединение на усилията на младите хора за разрешаване на екологичните проблеми и устойчивото развитие.

Методологията включва седем стъпки, които трябваше да предприемем, свързани с екологичното образование. ОУ „Христо Ботев“ работи по две от глобалните теми на програмата – Вода и Отпадъци и замърсяване. Основната цел е изграждане у учениците на активна позиция по екологичните проблеми, стремеж за създаване на екологично чиста среда и осъзнаване на смисъла от рециклирането.

Така в подножието на великия хълм Царевец ученици от I до VII клас всекидневно се включваха в редица дейности под мотото „Можем да го постигнем заедно – нека се опитаме да бъдем по-активни! Пази природата чиста!“. Те обхващаха -  редовно почистване на училищния двор, създаване на кът за разделно събиране на отпадъци (включително и в класните стаи), информационни кампании, дежурни Еко и Воден отряд, отряд „Чисто крайбрежие“, кампания „Спри водата“, „осиновяване“ на прилежащите на училището градинки, засаждане на дръвчета, поставяне на информационни табелки с цел опазване на природата, базари с изделия от отпадъчни материали и други. Дейностите продължаваха и в класната стая, където темите за водата, отпадъците и замърсяването бяха пряко свързани с учебната програма по редица предмети.

Една от дейностите на Екокомитета „излезе“ дори извън училище с идеята за   „Чисто крайбрежие“. Учениците от IV до VII клас се включиха в почистване на избран район около река Янтра. „Осиновяването“ на „Плажът“ на река Янтра е една от инициативите, която ще продължи като традиция за нашите ученици. На самия бряг те си дадоха обещание да поддържат чисто това кътче от природата и редовно да се грижат за него. Освен почистването, за превенция бяха поставени табелки, с които напомняме за нуждата от опазване на природата.

ОУ „Христо Ботев“ вече гордо се нарича Екоучилище и ще продължи дейността си по програмата и през следващата учебна година. Природата има нужда от нас, а училището е едно от местата, където трябва да възпитаваме екологична култура, съзнание и поведение. Когато сме единни, правим крачка напред!

   

„НИЕ СМЕ В ЗЕЛЕНИЯ КРЪГ!“
                                 
                                 Виолета Илиева-Донева - координатор за Програма "Екоучилища"

 В края на учебната 2022/2023 година ОУ "Христо Ботев" – Велико Търново беше удостоено със ЗЕЛЕНИЯ ФЛАГ – престижната световна награда и най-висшето отличие за забележителни екологични постижения. С него бяхме отличени за множеството проведени екологични дейности, включването ни в различни инициативи и кампании, проведените разнообразни уроци и занимания по интереси, успешно и пълноценно изпълнените стъпки от Методологията на Програма „Екоучилища“.
     Международната програма “Екоучилища” се инициира и ръководи от неправителствени организации, членове на Фондацията за екологично образование. Програмата стартира през 1994 година в отговор на предизвикателството за обединение на усилията на младите хора за разрешаване на екологичните проблеми и устойчивото развитие.

Методологията включва седем стъпки, които трябваше да предприемем, свързани с екологичното образование. ОУ „Христо Ботев“ работи по две от глобалните теми на програмата – Вода и Отпадъци и замърсяване. Основната цел е изграждане у учениците на активна позиция по екологичните проблеми, стремеж за създаване на екологично чиста среда и осъзнаване на смисъла от рециклирането.

Така в подножието на великия хълм Царевец ученици от I до VII клас всекидневно се включваха в редица дейности под мотото „Можем да го постигнем заедно – нека се опитаме да бъдем по-активни! Пази природата чиста!“. Те обхващаха -  редовно почистване на училищния двор, създаване на кът за разделно събиране на отпадъци (включително и в класните стаи), информационни кампании, дежурни Еко и Воден отряд, отряд „Чисто крайбрежие“, кампания „Спри водата“, „осиновяване“ на прилежащите на училището градинки, засаждане на дръвчета, поставяне на информационни табелки с цел опазване на природата, базари с изделия от отпадъчни материали и други. Дейностите продължаваха и в класната стая, където темите за водата, отпадъците и замърсяването бяха пряко свързани с учебната програма по редица предмети.

Една от дейностите на Екокомитета „излезе“ дори извън училище с идеята за   „Чисто крайбрежие“. Учениците от IV до VII клас се включиха в почистване на избран район около река Янтра. „Осиновяването“ на „Плажът“ на река Янтра е една от инициативите, която ще продължи като традиция за нашите ученици. На самия бряг те си дадоха обещание да поддържат чисто това кътче от природата и редовно да се грижат за него. Освен почистването, за превенция бяха поставени табелки, с които напомняме за нуждата от опазване на природата.

ОУ „Христо Ботев“ вече гордо се нарича Екоучилище и ще продължи дейността си по програмата и през следващата учебна година. Природата има нужда от нас, а училището е едно от местата, където трябва да възпитаваме екологична култура, съзнание и поведение. Когато сме единни, правим крачка напред!

   

„НИЕ СМЕ В ЗЕЛЕНИЯ КРЪГ!“
                                 
                                 Виолета Илиева-Донева - координатор за Програма "Екоучилища"