• ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
  ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ
  ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
 • Заедно успяваме
  ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
  Заедно успяваме
 • Бъдещето е в нашите ръце!
 • Мартенски благотворителен базар 2021
 • Заедно успяваме
  ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
  Заедно успяваме
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

 

       През 1844 г. е открито първото класно училище в град Велико Търново. Терминът „класно училище“ включва в себе си прогимназиалните класове. Въпреки амбициите на търновци, до Освобождението училището остава четирикласно, тъй като Априловската гимназия в Габрово и Пълното богословско училище в Петропавловския манастир запълват нуждите от по-горна степен на образование.

             През 1870 г. ефорията в Букурещ провъзгласява училището за гимназия, но пълна гимназия то става едва през учебната 1885/1886 г. Издръжката на подобно учебно заведение обаче се оказва непосилна за епитропията и тя прави непрекъснати опити за неговото одържавяване. Постига го през 1888/1889 г.

            До 1909 г. учебните занятия се водят в 7 до 10 частни къщи, които са неудобни и нехигиенични. През същата година с общински средства бива завършено ново здание. В него се настанява мъжката гимнзаия „Св. Кирил“, отделена според изискванията на тогавашния Закон за народното просвещение. Основните класове на гимназията съвместно ОУ „Мариола и Стефан Белчеви“ се обособяват като Първа смесена прогимназия.

           Своя самостоятелен живот прогимназията започва настанена разпокъсано в различни сгради, без инвентар, без помагала. След силното земетресение от 1913 г. част от класовете, останали без подслон, са настанени в сградата на Етем-Беевия конак. Загубите за училището са твърде големи-ценни учебни пособия от кабинетите по физика, химия и други, също и училищната посуда е унищожена. В руините е затрупана и счупена голяма черна мраморна плоча, на която са били изписани имената на дарителите- Михаил Кефалов, Козма Тричков и Силвестър Пенов. Едва през 1931 г. сградата е възстановена и в нея започват редовни учебни занятия.

          През 1943 г. с предписание на Министерството на народното просвещение под номер 13 378 от 22 октомври в зданието на ул. „М. Кефалов“ се настанява и Първа Търновска смесена гимназия.

         Новата 1952 г. носи и нови повеи в структурата на образованието. Появява се Пълно средно смесено училище „Кирил и Методий“. Този конгломерат включва в себе си Първа прогимназия „Мариола и Стефан Белчеви“, НУ „Метрополит Панарет“, НУ „Н. Михайловски“ и Мъжка гимназия „Св. Кирил“.

         1957 г. разделя Пълно средно смесено училище „Кирил и Методий“ на ОУ „Христо Ботев“ и Първа гимназия „Кирил и Методий“. Основното училище получава официално името си през 1958 г. с Указ на Президиума на Народното събрание.
          През 1971/1972 г. ОУ „Христо Ботев“ се обединява с НУ „Васил Левски“.

          През 1975/1976 г. ОУ „Христо Ботев“ и Първа гимназия образуват Първа политехническа гимназия „Кирил и Миетодий“, по-късно ЕСПУ „Кирил и Методий“.

          Учебната 1990/1991 г. Основно училище „Христо Ботев“ започва като самостоятелно учебно звено.

         С гордост можем да обявим, че училището има вековна традиция, а като Основно училище е от 1957 г.

     

 

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ

Новини

Сертификат за участие в "Глобални дни на действие"

Успяхме! Сертификат за участие в #Глобални дни на действие #Ecoschools Гордеем се, че сме част от 750 000 ученици от 2129 училища в 104 държави, които участваха в Глобалните дни на училищните действия, показвайки, че местните действия имат глобално въздействие.

Научи повече

16-ТИ НОЕМВРИ - Международен ден на толерантността

16-ТИ НОЕМВРИ - Международен ден на толерантността На 16-ти ноември по случай Международния ден на толерантността учениците от нашето училище се включиха в редица инициативи. Още от предния ден в часовете по Занимания по интереси в ГЦОУД те изработиха книгоразделители с основните правила за толерантно поведение, които раздадоха на всички учители и ученици. Учениците от I до VII клас рисуваха по темата и споделиха лични наблюдения и размисли от ежедневието си. В часовете по Организиран отдих и физическа активност учениците от I-IV и V-VII клас изгледаха презентации под наслов „Опознай и приеми различните от теб!“. Беше проведена беседа, защото за да има толерантност, трябва да има общуване, знание, свобода на мисълта. Опознаването на различните от нас ни учи да бъдем толерантни, показва ни различните начини да изразим себе си.

Научи повече

ЕКОУЧИЛИЩЕ. ПАЗИ ПРИРОДАТА ЧИСТА!

От тази учебна година ОУ „Христо Ботев“ – Велико Търново стана част от международната програма на Фондацията за Екологично образование – „ЕКОУЧИЛИЩА“. Програмата насърчава учениците да поемат активно участие в управлението на училището си в полза на околната среда. Тя започва в класната стая и достига до общността, като ангажира следващото поколение в обучение, базирано на действия. Повече от четвърт век програмата ангажира младите хора да предприемат положителни действия, които преобразяват живота им. На национално ниво тя се ръководи от Българско движение „Син флаг“. Методологията включва седем стъпки, които всяко училище трябва да предприеме. Процесът включва широк кръг от заинтересовани страни, но учениците играят централна роля. Училищата, които преминат успешно през всички стъпки, се награждават със Зелен флаг – международно признат символ за отлични екологични показатели. Във връзка с проекта на 03.11.2022 г. в двора на училището се проведоха заключителните мероприятия по повод Глобалните дни за действие. В подножието на великия хълм Царевец участие взеха ученици от I до VII клас, които се включиха в редица дейности, проведени под мотото „Можем да го постигнем заедно – нека се опитаме да бъдем по-активни! Пази природата чиста!“

Научи повече

Проекти

„НАШЕТО ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ – ОБУЧЕНИЕ, СПОРТ И ОТДИХ НА ОТКРИТО“

„НАШЕТО ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ – ОБУЧЕНИЕ, СПОРТ И ОТДИХ НА ОТКРИТО“

„Нашето зелено училище – обучение, спорт и отдих на открито” е проект за приобщаване на учениците към идеята за отговорно отношение и опазване на природните богатства на страната ни чрез провеждане на интерактивни уроци и практически дейности, за формиране на екологична култура, съзнание и поведение у младите хора, за разширяване и повишаване на теоретичното и практическото равнище на знанията на учениците по въпросите, свързани с опазването на околната среда

Научи повече
НП "Иновации в действие"

НП "Иновации в действие"

Национална програма Иновации в действие дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от училища-партньори от цялата страна. Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

Научи повече